merasim

merasim Ar. mer¥sim

a. (mera:sim) 1. Tören: “Hemen o akşam nişan merasimini yapmaya karar verdik.” -N. Hikmet. 2. mec. Resmî işlerde yol yöntem, yol yordam.


merâsim

tören.


merasim için benzer kelimeler


merasim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'a', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
merasim kelimesinin tersten yazılışı misarem diziliminde gösterilir.