mercimek kadar

mercimek kadar

çok küçük ve yuvarlak.


mercimek kadar için benzer kelimeler


mercimek kadar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'c', 'i', 'm', 'e', 'k', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
mercimek kadar kelimesinin tersten yazılışı radak kemicrem diziliminde gösterilir.