merkeb

merkeb

Eşek


merkeb, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'b', şeklindedir.
merkeb kelimesinin tersten yazılışı bekrem diziliminde gösterilir.