merkezi ipsiz serpme ağı

merkezi ipsiz serpme ağı İng. cast net without central line

Sığ sularda genellikle küçük balıklar için kullanılan ve ağın altında kalan balıkların ancak elle alınabileceği merkezi ipi bulunmayan genellikle alabalık, kefal gibi balıkların avlandığı el serpme ağı.


merkezi ipsiz serpme ağı için benzer kelimeler


merkezi ipsiz serpme ağı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', 'i', ' ', 'i', 'p', 's', 'i', 'z', ' ', 's', 'e', 'r', 'p', 'm', 'e', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
merkezi ipsiz serpme ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa empres zispi izekrem diziliminde gösterilir.