metal buharlı lamba

metal buharlı lamba İng. metal vapour lamp

Işığın büyük bölümünün metal buharlarının ışımasıyla üretildiği, boşalmalı lamba.


metal buharlı lamba için benzer kelimeler


metal buharlı lamba, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'a', 'l', ' ', 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'l', 'a', 'm', 'b', 'a', şeklindedir.
metal buharlı lamba kelimesinin tersten yazılışı abmal ılrahub latem diziliminde gösterilir.