metalik

metalik Fr. métallique

sf. 1. Madensel, madenle ilgili. 2. Madenden yapılmış, madenî: “Sigarasını koltuğun kenarına koyduğu metalik kül tablasına ezercesine basıyor.” -A. Ümit. 3. Metal gibi parlak olan.


metalik için benzer kelimeler


metalik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'a', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
metalik kelimesinin tersten yazılışı kilatem diziliminde gösterilir.