metamer

metamer

bk. bölüt


metamer İng. metamer

Birbirleriyle mezomerizm özelliği gösteren bir, iki veya daha çok bileşik. Bu bileşik aynı sayıda aynı tür atom içerirler, fakat kökler farklı yerdedirler. CH3CH2CH2COH bir aldehit. CH3CH2COCH3 bir keton gibi.


metamer İng. metamere

Bölüt.


metamer İng. metamere

Metamerik canlıların segmentlerinden birisi, bölüt.


metamer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
metamer kelimesinin tersten yazılışı rematem diziliminde gösterilir.