metil kauçuğu

metil kauçuğu İng. methyl-rubber

İlk sentetik kavuçuk olup, ß, gama dimetil butadienin organik katalizörler etkisiyle polimerleşme ürünü.


metil kauçuğu için benzer kelimeler


metil kauçuğu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 'k', 'a', 'u', 'ç', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
metil kauçuğu kelimesinin tersten yazılışı uğuçuak litem diziliminde gösterilir.