katekolamin-o-metil transferaz

katekolamin-o-metil transferaz İng. catecholamine-o-methyltransferase

Efektör hücre, sinaptik aralık ve karaciğerde, noradrenalinin yıkımlanmasından sorumlu olan sitoplazmik enzim, KOMT, COMT.


katekolamin-o-metil transferaz için benzer kelimeler


katekolamin-o-metil transferaz, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'e', 'k', 'o', 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', '-', 'o', '-', 'm', 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 't', 'r', 'a', 'n', 's', 'f', 'e', 'r', 'a', 'z', şeklindedir.
katekolamin-o-metil transferaz kelimesinin tersten yazılışı zarefsnart litem-o-nimaloketak diziliminde gösterilir.