metilatropin nitrat

metilatropin nitrat İng. methylatropine nitrate

Kuvarterner amin türevi parasempatolitik etkili ilaç.


metilatropin nitrat için benzer kelimeler


metilatropin nitrat, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'i', 'l', 'a', 't', 'r', 'o', 'p', 'i', 'n', ' ', 'n', 'i', 't', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
metilatropin nitrat kelimesinin tersten yazılışı tartin niportalitem diziliminde gösterilir.