meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak

meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak

1) savunduğu şeyden vazgeçmek: “Çok güzel görünen bir şey var ki o da iki tarafın da meydanı bırakıp kaçmamalarıdır.” -M. Ş. Esendal. 2) yarışmadan çekilmek.


meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak için benzer kelimeler


meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'y', 'd', 'a', 'n', 'ı', ' ', '(', 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'e', ')', ' ', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
meydanı (birine veya bir şeye) bırakmak kelimesinin tersten yazılışı kamkarıb )eyeş rib ayev enirib( ınadyem diziliminde gösterilir.