mıcık mıcık

mıcık mıcık

Zorla, isteksiz, isteksiz (yemek için).


mıcık mıcık

Cıvık cıvık, sulu sulu.


mıcık mıcık için benzer kelimeler


mıcık mıcık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ı', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'm', 'ı', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
mıcık mıcık kelimesinin tersten yazılışı kıcım kıcım diziliminde gösterilir.