mıcık

mıcık

1. Küçük, ufak tefek (kimse). 2. Sıkı etli, semiz (kimse). 3. Kalın, kaba (kimse). 4. Gözleri yumuk (kimse). 5. Gözleri çapaklı, yangılı (kimse).


mıcık

Oyunbozan, mızıkçı.


mıcık

Bir çeşit kuş.


mıcık

Bahse girme.


mıcık için benzer kelimeler


mıcık, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ı', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
mıcık kelimesinin tersten yazılışı kıcım diziliminde gösterilir.