mihra

mihra

Böğürtlen.


mihra

Yerelması, hıyar, karpuz vb. bitkileri sertleştiren, tadını bozan hastalık.


mihra, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'h', 'r', 'a', şeklindedir.
mihra kelimesinin tersten yazılışı arhim diziliminde gösterilir.