mihrap

mihrap, -bı Ar. mi§r¥b

a. (mihra:bı) 1. din b. Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer: “Cennetten, cehennemden bahseden ihtiyar imamı, mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı.” -Ö. Seyfettin. 2. mec. Umut bağlanan yer: “Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeye.” -B. K. Çağlar.


mihrap Alm. Gebetsnische

(Mimarlık) Tapınaklarda, yönelinen taraftaki duvarda bulunan ve imamlık edene ayrılmış olan oyuk ya da girintili yer.


mihrap

Sobanın çıkış borusu. (Doğanbey *Beyşehir -Konya)


Mihrap

Gaziantep ili, Nizip ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


mihrap, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'h', 'r', 'a', 'p', şeklindedir.
mihrap kelimesinin tersten yazılışı parhim diziliminde gösterilir.