mikado

mikado Jap.

a. (mika'do) 1. Japon imparatorlarına verilen unvan. 2. Fil dişi, tahta veya kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun.


mikado

Japon İmparatorlarına verilen san.


mikado için benzer kelimeler


mikado, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'a', 'd', 'o', şeklindedir.
mikado kelimesinin tersten yazılışı odakim diziliminde gösterilir.