mil

mil Rum.

(I) a. Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı.


mil Ar. m³l

(II) a. 1. Türlü işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk. 2. Göze sürme çekmeye yarayan, kemik veya fil dişinden yapılmış ince ve uzun araç.


mil Fr. mille

(III) a. mat. Karada 1609, denizde 1852 metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi: “Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafenin kaç mil olduğunu bilmiyordum.” -A. Rasim.


mil

1. Selin getirdiği kumlu, çamurlu toprak. 2. Kum.


mil

Bilye.


mil

Çamur


mil

Mil çamur


mil

Tığ


mil

İnce demir çubuk


mil Alm. Spindel

1. Makinelerde hareketi ileten silindirsel eklenti. 2. Makinelerde bıçak, testere vb. kısımları taşıyan silindirsel eleman.


mil İng. spindle
mil

bk. balçık.


mil İng. mile

İngiliz sistemine göre kara milinin 1609,3 metre, deniz milinin ise 1853,2 metre olduğu uzunluk birimi.


mil İng. şilt

Çapı 0.0004-0.0063 mm. olan çimentolanmamış taş kırıntıcıkları.


mil

Ağaç tığ. (Saçıkara *İslahiye -Gaziantep)


Mil Osm. Mil

mil için benzer kelimeler


mil, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', şeklindedir.
mil kelimesinin tersten yazılışı lim diziliminde gösterilir.