millî eğitim yönetmeni

millî eğitim yönetmeni İng. director of public instruction

İl millî eğitim örgütünün başı olan, bu yetkiyle il sınırları içindeki bütün eğitim ve öğretim çalışmalarını düzenleyen, denetleyen kimse.


millî eğitim yönetmeni için benzer kelimeler


millî eğitim yönetmeni, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 't', 'i', 'm', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 't', 'm', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
millî eğitim yönetmeni kelimesinin tersten yazılışı inemtenöy mitiğe îllim diziliminde gösterilir.