millî güvenlik bilgisi

millî güvenlik bilgisi İng. military science

Öğrencilere savaş teknikleri, modern savaş araçları ve silâhlı kuvvetler üzerine bilgi vermek; onları ruh ve düşünce bakımından yurt savunmasında görev almaya hazırlamak amacını güden ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders.


millî güvenlik bilgisi için benzer kelimeler


millî güvenlik bilgisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
millî güvenlik bilgisi kelimesinin tersten yazılışı isiglib kilnevüg îllim diziliminde gösterilir.