mimbar

mimbar

Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kalın bağırsağı.


mimbar

Bağırsak dolması


mimbar, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'm', 'b', 'a', 'r', şeklindedir.
mimbar kelimesinin tersten yazılışı rabmim diziliminde gösterilir.