minimal invaziv cerrahi

minimal invaziv cerrahi İng. minimal invasive surgery

Dokularda en az hasar oluşturularak gerçekleştirilen cerrahi girişim.


minimal invaziv cerrahi için benzer kelimeler


minimal invaziv cerrahi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'n', 'i', 'm', 'a', 'l', ' ', 'i', 'n', 'v', 'a', 'z', 'i', 'v', ' ', 'c', 'e', 'r', 'r', 'a', 'h', 'i', şeklindedir.
minimal invaziv cerrahi kelimesinin tersten yazılışı iharrec vizavni laminim diziliminde gösterilir.