minnesenger

minnesenger Alm. Minnesänger

Orta çağda, şehirlerde işçi sınıfından yetişen şairlere Almancada verilen ad.


minnesenger, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'n', 'n', 'e', 's', 'e', 'n', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
minnesenger kelimesinin tersten yazılışı regnesennim diziliminde gösterilir.