miraz

miraz

Bilye.


miraz

Hamur mayası.


miraz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'r', 'a', 'z', şeklindedir.
miraz kelimesinin tersten yazılışı zarim diziliminde gösterilir.