mısır glüteni

mısır glüteni İng. corn gluten

Mısır işleme tekniği ve elde ediliş biçimine göre mısır glüten yemi ve mısır glüten unu olmak üzere iki kısma ayrılan, proteince zengin, mısır nişasta endüstrisi yan ürünü


mısır glüteni için benzer kelimeler


mısır glüteni, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'ı', 's', 'ı', 'r', ' ', 'g', 'l', 'ü', 't', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
mısır glüteni kelimesinin tersten yazılışı inetülg rısım diziliminde gösterilir.