hidrolize mısır proteini

hidrolize mısır proteini İng. hydrolisable corn protein

İzole edilmiş mısır glüteninin tam hidrolizi ve glutamik asidin kısmen alınmasıyla meydana getirilen bir ürün.


hidrolize mısır proteini için benzer kelimeler


hidrolize mısır proteini, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'l', 'i', 'z', 'e', ' ', 'm', 'ı', 's', 'ı', 'r', ' ', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
hidrolize mısır proteini kelimesinin tersten yazılışı inietorp rısım ezilordih diziliminde gösterilir.