hidrolize kıl

hidrolize kıl İng. hydrolisable bristle

Temiz ve bozulmamış kılın, hayvan beslemesine uygun bir ürün elde edilebilecek bir sıcaklık ve basınç uygulanması suretiyle hazırlanan, proteinin hazmolma derecesi, pepsin yöntemine göre % 80 den az olmaması gereken bir ürün.


hidrolize kıl için benzer kelimeler


hidrolize kıl, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'l', 'i', 'z', 'e', ' ', 'k', 'ı', 'l', şeklindedir.
hidrolize kıl kelimesinin tersten yazılışı lık ezilordih diziliminde gösterilir.