hidrolize tavuk tüyü

hidrolize tavuk tüyü İng. hydrolysied feather meal

Kümes kanatlılarının kesiminde ele geçen katkı ve/veya hızlandırıcı maddeleri içermeyen temiz ve bozulmamış tüylerin basınç altında işlenmesiyle elde edilen proteinin hazmolma derecesi, pepsin yöntemine göre, % 75 den az olmaması gereken bir ürün.


hidrolize tavuk tüyü için benzer kelimeler


hidrolize tavuk tüyü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 'l', 'i', 'z', 'e', ' ', 't', 'a', 'v', 'u', 'k', ' ', 't', 'ü', 'y', 'ü', şeklindedir.
hidrolize tavuk tüyü kelimesinin tersten yazılışı üyüt kuvat ezilordih diziliminde gösterilir.