misirk

misirk

Hindi.


misirk, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 's', 'i', 'r', 'k', şeklindedir.
misirk kelimesinin tersten yazılışı krisim diziliminde gösterilir.