misk

misk Ar. misk

a. 1. Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde. 2. Mis.


misk Fr. Arôme
MİSK

bk. Millîyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu


misk için benzer kelimeler


misk, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 's', 'k', şeklindedir.
misk kelimesinin tersten yazılışı ksim diziliminde gösterilir.