misket

misket Fr. muscat

(I) a. Mis üzümünden yapılan şarap.


misket Fr. mousquet

(II) a. 1. Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun veya demir tanelerin adı: “Yalnız miralayın sağ bacağını bir gülle misketi fena halde hırpalamış.” -N. Hikmet. 2. Bilye: “Çocuk muyuz da iki miskete, üç gazoz kapağına bahse girelim?” -E. Şafak.

III) a. hlk. 1. Ankara ve çevresinde oynanan bir tür halk oyunu. 2. Bu oyunun müziği.


misket için benzer kelimeler


misket, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 's', 'k', 'e', 't', şeklindedir.
misket kelimesinin tersten yazılışı teksim diziliminde gösterilir.