miskin

miskin Ar. misk³n

sf. 1. Çok uyuşuk olan (kimse): “Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse). 3. Cüzzam hastalığına tutulmuş olan (kimse). 4. esk. Âciz, zavallı: “Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur” -Yunus Emre.


miskin için benzer kelimeler


miskin, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 's', 'k', 'i', 'n', şeklindedir.
miskin kelimesinin tersten yazılışı niksim diziliminde gösterilir.