mizek

mizek

Taşa ya da duvara delik açmaya yarayan demir araç, küskü.


mizek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
mizek kelimesinin tersten yazılışı kezim diziliminde gösterilir.