monopotents

monopotents İng. monopotents

anat. Embriyonun ileriki gelişmelerde tek bir doku türünü oluşturabilme gücüne sahip olması.


monopotents, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'n', 'o', 'p', 'o', 't', 'e', 'n', 't', 's', şeklindedir.
monopotents kelimesinin tersten yazılışı stnetoponom diziliminde gösterilir.