muskidozis

muskidozis İng. muscidosis

Muskid sineklerin neden olduğu enfeksiyon.


muskidozis, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'k', 'i', 'd', 'o', 'z', 'i', 's', şeklindedir.
muskidozis kelimesinin tersten yazılışı sizodiksum diziliminde gösterilir.