muskuli lingue

muskuli lingue Dgr. anat. musculi linguae

anat. Dil kasları.


muskuli lingue için benzer kelimeler


muskuli lingue, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'k', 'u', 'l', 'i', ' ', 'l', 'i', 'n', 'g', 'u', 'e', şeklindedir.
muskuli lingue kelimesinin tersten yazılışı eugnil iluksum diziliminde gösterilir.