muskulus biseps braki

muskulus biseps braki Dgr. anat. musculus biceps brachii

anat. Kol kemiğinin ön ve kısmen iç tarafında yer alan kas.


muskulus biseps braki için benzer kelimeler


muskulus biseps braki, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'k', 'u', 'l', 'u', 's', ' ', 'b', 'i', 's', 'e', 'p', 's', ' ', 'b', 'r', 'a', 'k', 'i', şeklindedir.
muskulus biseps braki kelimesinin tersten yazılışı ikarb spesib suluksum diziliminde gösterilir.