muson

muson Fr. mousson

a. coğ. Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi'nde yaz ve kış mevsimlerinde birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı rüzgâr.


muson için benzer kelimeler


muson, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'o', 'n', şeklindedir.
muson kelimesinin tersten yazılışı nosum diziliminde gösterilir.