muson yelleri

muson yelleri Fr. moussons

(coğrafya)


muson yelleri için benzer kelimeler


muson yelleri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 's', 'o', 'n', ' ', 'y', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
muson yelleri kelimesinin tersten yazılışı irelley nosum diziliminde gösterilir.