muz yağı

muz yağı

bk. amil asetat


muz yağı için benzer kelimeler


muz yağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'u', 'z', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
muz yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay zum diziliminde gösterilir.