nafaka

nafaka Ar. nafa®a

a. 1. Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik: “Çoluk çocuğunun nafakası için geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan demirciyi göreyim, dedim, bir gün.” -N. F. Kısakürek. 2. huk. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık.


nafaka

geçimlik, bakım.


nafaka

bk. geçimlik 2


nafaka için benzer kelimeler


nafaka, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'f', 'a', 'k', 'a', şeklindedir.
nafaka kelimesinin tersten yazılışı akafan diziliminde gösterilir.