nah

nah

e. İşte: “Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda...” -A. İlhan.


nah için benzer kelimeler


nah, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'h', şeklindedir.
nah kelimesinin tersten yazılışı han diziliminde gösterilir.