nahir

nahir

Değişik tür hayvanlardan oluşan sürü


nahir, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'h', 'i', 'r', şeklindedir.
nahir kelimesinin tersten yazılışı rihan diziliminde gösterilir.