nama

nama

bk. neme


nama için benzer kelimeler


nama, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
nama kelimesinin tersten yazılışı aman diziliminde gösterilir.