namaz

namaz Far. nam¥z

a. din b. İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat: “İki rekât namazı nerede olsa kılarız.” -P. Safa.

< Far. namâz) namaz


namaz

Namaz. // namaz kilmek: namazı eda etmek


namaz için benzer kelimeler


namaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
namaz kelimesinin tersten yazılışı zaman diziliminde gösterilir.