namaz niyaz

namaz niyaz

a. İbadet: “Vaktim yok diye namaz niyazı bıraktı.” -Ö. Seyfettin.


namaz niyaz için benzer kelimeler


namaz niyaz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'a', 'z', ' ', 'n', 'i', 'y', 'a', 'z', şeklindedir.
namaz niyaz kelimesinin tersten yazılışı zayin zaman diziliminde gösterilir.