namlı yarmak

namlı yarmak

Taneyi samandan ayırmak.


namlı yarmak için benzer kelimeler


namlı yarmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
namlı yarmak kelimesinin tersten yazılışı kamray ılman diziliminde gösterilir.