namütenahilik

namütenahilik, -ği

a. Sonsuz olma durumu: “Sanki birdenbire, ona, nihayetsiz derinlikleri, renksiz ve lekesiz namütenahilikleri gösteriyor.” -P. Safa.


namütenahilik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'ü', 't', 'e', 'n', 'a', 'h', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
namütenahilik kelimesinin tersten yazılışı kilihanetüman diziliminde gösterilir.