narçiçeği kotinga

narçiçeği kotinga İng. cock of the rock

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst familyasının, kotangiller (Cotingidae) familyasından, parlak turuncu renkli tüyleri olan, kanatları beyaz, kara, başında tepeliği bulunan, Güney Amerika'da yaşayan bir tür.


narçiçeği kotinga İng. cock of the rock

(Rupicolo rupicola) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamotores) üst-familyasının kotingagiller (Cotingidae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri parlak turuncu renklidir. Kanatları beyaz, kara olur. Başında tepeliği vardır. Güney Amerikada yaşar.


narçiçeği kotinga için benzer kelimeler


narçiçeği kotinga, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'r', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', ' ', 'k', 'o', 't', 'i', 'n', 'g', 'a', şeklindedir.
narçiçeği kotinga kelimesinin tersten yazılışı agnitok iğeçiçran diziliminde gösterilir.