nasırlı cisimler

nasırlı cisimler İng. callous body

İnsanda ve yüksek memeli hayvanlarda ön-beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan büyük bağ.


nasırlı cisimler için benzer kelimeler


nasırlı cisimler, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 's', 'ı', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
nasırlı cisimler kelimesinin tersten yazılışı relmisic ılrısan diziliminde gösterilir.