Naucrates ductor

Naucrates ductor

bk. Malta palamudu


Naucrates ductor Lat. Naucrates ductor

Malta palamudu.


Naucrates ductor için benzer kelimeler


Naucrates ductor, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, N harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'N', 'a', 'u', 'c', 'r', 'a', 't', 'e', 's', ' ', 'd', 'u', 'c', 't', 'o', 'r', şeklindedir.
Naucrates ductor kelimesinin tersten yazılışı rotcud setarcuaN diziliminde gösterilir.